Przyczyna i siła sprawcza

Nie ma już właściwie dziedziny życia społecznego, w której tle nie kryłyby się kwestie finansowe i zasady ekonomii. Nawet działania, z zasady nie przynoszące zysku, musza mieć swój rachunek ekonomiczny, choćby z punktu widzenia przewidywanych celów i sposobów ich osiągania. Każda wykonywana praca, również gdy jest to praca na zasadzie wolontariatu, posiada swoją wartość, przeliczalną na pieniądze i nie tylko. Jeśli mówi się o pracach mających jako cel ogólnie pojęte dobro publiczne, to również niezbędnym jest rozpatrzenie swojego rodzaju opłacalności podejmowania tego rodzaju działań. Włożony w nie czas, wysiłek, a czasem niebezpieczeństwo i ryzyko powinny zaowocować realizacją założonych celów lub chociażby dużym prawdopodobieństwem ich realizacji. Gdy przedsięwzięcie niejako z góry, choćby z jednego konkretnego względu, skazane jest na niepowodzenie, nie ma większego sensu angażować w nie czasu i wysiłku choćby jednego człowieka. Bilans zysków i strat nie koniecznie musi być sformułowany za pomocą liczb.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *