Jak napisać biznesplan?

Jak napisać biznesplan?

Biznesplan to dokument, który pomaga określić działania, które chce się podjąć w ramach swojej działalności gospodarczej. Dobrze opracowany pozwoli sprawnie powiększać kapitał firmy. Napisanie go nie jest trudne, wystarczy znać kilka podstawowych zasad.

Co powinien zawierać biznesplan?

 Porządny biznesplan składa się z kilku części, które razem tworzą całość i pomagają poznać przedsiębiorstwo w pełni. Należą do nich:

  • streszczenie. Tutaj należy umieścić ogólne informacje o tym, co znajduje się dalej w dokumencie,
  • charakterystyka przedsiębiorstwa. W tym segmencie należy skupić się na profilu działalności, jej planie, misji i wartościach,
  • charakterystyka produktu lub usługi. Tutaj należy opisać to, co planuje się oferować swoim klientom i jak będzie się z danym towarem lub usługą pracować,
  • otoczenie wewnętrzne. To ludzie, którzy pracują dla przedsiębiorstwa,
  • otoczenie zewnętrzne. Tutaj należy zawrzeć informacje o otoczeniu firmy, w tym partnerach biznesowych i konkurencji,
  • marketing i sprzedaż. W tej części należy opisać działania promocyjne,
  • analiza SWOT. Ta część jest bardzo skomplikowana, zawiera mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz zagrożenia i szanse, jakie w związku z nimi mogą się pojawić,
  • harmonogram działań. Jak sama nazwa wskazuje, tutaj należy wskazać podejmowane działania dążące do wypełnienia celu firmy,
  • analiza finansowa. Tutaj powinny znaleźć się wyliczenia wskazujące na prawdopodobny sukces przedsięwzięcia.

Wszystkie te elementy powinny pojawić się w biznesplanie, żeby został on uznany za wykonany poprawnie. Można napisać go samodzielnie albo zlecić go w całości bądź w częściach firmom zewnętrznym.

Jak napisać profesjonalny biznes plan?

Pisząc biznesplan, trzeba pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim dokument musi być napisany formalnym, branżowym językiem. Należy unikać zwrotów potocznych, nieoficjalnych skrótów i emotikon. Biznesplan jest przeznaczony dla osoby z zewnątrz, nie powinny znaleźć się w nim informacje poufne lub tajne. Jednocześnie powinien być przejrzysty i zrozumiały. Osoba, która zdecyduje się z nim później zapoznać, powinna bez problemu rozpoznawać, który segment obecnie czyta i jaki jest cel jego powstania.

Biznesplan nie powinien być zbyt długi. Nie trzeba umieszczać w nim szczegółowych informacji na temat swojej działalności czy planów. Najważniejsze są w nim trzy ostatnie części, nad którymi warto popracować dłużej. To one mają wykazać, że działalność gospodarcza może na siebie zarobić i warto w nią inwestować. Jeśli już na etapie przygotowywania dokumentu widać, że zaplanowane działania mogą się nie powieść lub są bardzo ryzykowne, należy coś w nich zmienić. Po rozpoczęciu działania może się okazać, że nie uda się już niczego naprawić.

Dodaj komentarz