Jak postępować z błędami projektowymi?

Jak postępować z błędami projektowymi?

Projekt to każde przedsięwzięcie jednorazowe, unikalne, w którym zaangażowany jest zespół ludzi. O zarządzaniu projektem napisano wiele. Niektóre przedsięwzięcia, początkowo będące projektami, są powtarzane cyklicznie, wtedy stają się procedurami. W istocie pojęcia „projekt” tkwi jednostkowość, jednorazowość, ich jakoś unikalny charakter…

Read More