Rebranding

Rebranding

Jak wyróżnić się na rynku

Każda firma dąży do osiągnięcia jak najwyższej pozycji na rynku. Unikalne logo, slogan czy piosenka to elementy, dzięki którym marka jest rozpoznawalna. Konsumenci kojarzą takie czynniki z konkretną firmą, a to wzmacnia jej pozycję. Proces budowania i umacniania marki nazywany jest brandingiem. Niekiedy jednak dotychczasowe elementy nie przynoszą oczekiwanych efektów.

Czym jest rebranding

W biznesie mamy do czynienia również z takim pojęciem, jak rebranding. Oznacza on znaczną modyfikację jednego lub wszystkich elementów składowych marki. Głównym zadaniem rebrandingu jest “odnowienie” marki. Polega na dodaniu jej określonych właściwości, podkreśleniu konkretnych zmian, przeniesieniu uwagi na jakieś konkretne cechy marki lub produktu itp. Rebranding może zostać zastosowany, jeśli wartość marki ulegnie spadkowi. Może to mieć miejsce w związku ze zmianą trendów na rynku lub pojawieniem się konkurencji. Należy zaznaczyć, że rebranding to proces skomplikowany i kosztowny. Firmy często decydują się na kredyt, aby utrzymać swoją pozycję na rynku. Na szczęście w większości przypadków zwraca się on z nawiązką. Modyfikacja elementów składowych wiąże się z rewolucją w marketingu. Trzeba zastosować inny sposób reklamowania produktów i usług, a także odmienny charakter komunikacji z klientem. Od podstaw trzeba drukować materiały firmowe, ulotki i plakaty. Konieczne jest także zaprojektowanie złożonej kampanii reklamowej. Informuje ona konsumentów, że jest przeprowadzany rebranding. Takie działania muszą zostać bardzo skrupulatnie zaplanowane, ponieważ trzeba dotrzeć do wszystkich ludzi, w których świadomości zdążyła już się utrwalić poprzednia marka. Ponadto rebranding musi dokonać się szybko i sprawnie, by na rynku nie funkcjonowały równocześnie dwie marki.

Rebranding

Aby wszystkie zmiany zaszły bezproblemowo koniecznie jest zastosowanie odpowiedniej strategii marketingowej. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy “odświeżanie” marki wiąże się z jej wzmocnieniem. Odbywa się to poprzez zmianę oferty, ulepszenie produktów/usług lub wyeksponowanie dotąd niepodkreślanych cech. Dla przykładu – firma, która dotąd promowała się jako marka tanich produktów jest odbierana jako połączenie niskie ceny – marna jakość. Aby wzmocnić swoją pozycję na rynku firma może zastosować rebranding. Zamiast podkreślać niskie ceny może pod np. poprzez informowanie o zdobytych przez nie nagrodach i certyfikatach. W ten sposób uwaga klienta zostanie zwrócona na dobrą jakość, co przyczyni się do innego postrzegania marki.

Dodaj komentarz