Restrukturyzacja kredytu – jak wygląda?

Restrukturyzacja kredytu – jak wygląda?

Wiele problemów pojawia się wraz z brakiem możliwości spłaty zaległych zobowiązań. Wtedy warto przyjrzeć się dobrodziejstwom, jakie niesie restrukturyzacja kredytowa. Można od tego dążyć poprzez wyrażenie chęci spłaty wszystkich pożyczek w jednej, przejrzystej racie.

Idea restrukturyzacji kredytu

Restrukturyzacja, proponowana przez instytucje bankowe zasadniczo różni się od popularnego kredytu gotówkowego. Wszystkie zobowiązania można wtedy połączyć w jedno, restrukturyzując je. Zaleca się taki ruch, nawet wtedy, gdy klient jest stabilny finansowo, ponieważ łączenie kredytów spowoduje obniżenie ich kosztów. Pozwoli to na lepszą kontrolę wydatków oraz zminimalizowanie ryzyka niedopilnowania terminu spłaty.

Wiele osób zdecydowało się zaciągnąć zobowiązanie w momencie, gdy posiadali dobrze płatną pracę lub firmę, a dodatkowa gotówka miała pomóc w sfinansowaniu nowych inwestycji. Gdy tylko pojawiły się problemy na polu zawodowym, zaczęły się kłopoty w spłacie kredytu. Dlatego teraz kredytobiorcy są niejako zmuszeni do zainteresowania się problemem restrukturyzacji, ponieważ jedna rata o dłuższym terminie spłaty jest łatwiejsza do spłacenia.

Jak wygląda restrukturyzacja kredytu?

Restrukturyzacja polega na zmianie warunków spłaty istniejących już zobowiązań. Instytucja, oferująca taki rodzaj kredytu, przejmuje zobowiązania kredytobiorcy. Jedynym wierzycielem zostaje bank, z którym podpisano umowę restrukturyzacji. Dzięki temu klient płaci jedną ratę a koszty jednego zobowiązania są zdecydowanie niższą niż kilku.

Bank, aby przekonać klienta do swojej oferty, musi być elastyczny podczas wprowadzania modyfikacji warunków kredytowania w taki sposób, by nie przerosły one możliwości finansowych kredytobiorcy. Oprócz tego wprowadzony zostaje nowy, zazwyczaj wydłużony harmonogram spłat, co równa się wyższym odsetkom. Dla osób, którym pozwalają na to finanse, instytucje mogą zwiększyć ratę, co przełoży się na obniżenie odsetek oraz przyspieszenie spłaty.

Dla kogo przeznaczona jest ta usługa?

Usługa restrukturyzacji kredytowej przeznaczona jest dla osób, które nie potrafią spłacić dotychczasowych pożyczek. Powodem takiej sytuacji jest zazwyczaj pogorszenie sytuacji materialnej, gdy kredytobiorcę dosięgły nieoczekiwane wydatki lub utrata dochodów. Gdy tylko zachodzi taka możliwość należy jak najszybciej złożyć wniosek o restrukturyzację. Jednak najczęściej w ten sposób doceniani są solidni kredytobiorcy, spłacający kredyty terminowo.

Restrukturyzacja kredytowe ułatwi spłatę zobowiązań, przez co kredytobiorca łatwiej pozbędzie się balastu w postaci zadłużenia. Gdy tylko zachodzi taka możliwość, należy dbać o dobrą historię kredytową, ponieważ banki chętniej przystaną na restrukturyzację kredytu osobie, która rzetelnie spłaca pożyczki.

To także dobra opcja dla osób, które mają dużą ilość niewielkich zobowiązań. Restrukturyzacja kredytowa zapewni spłatę jednej raty na korzystnych warunkach.

Dodaj komentarz