Nadgodziny w sobotę – kiedy można je zlecać, jakie wynagrodzenie za nie przysługuje i co mówi na ten temat Kodeks pracy?

Nadgodziny w sobotę – kiedy można je zlecać, jakie wynagrodzenie za nie przysługuje i co mówi na ten temat Kodeks pracy?

Wielu pracowników dyskutuje na temat nadgodzin w sobotę. Zarówno między sobą, jak i z pracodawcami. W ośmiogodzinnym systemie pracy, który bardzo dobrze znamy dzień wolny, wypada najczęściej w sobotę. Jak wygląda ta kwestia w Kodeksie pracy? Czy jest tam dokładnie opisana? W poniższym artykule zawarliśmy najważniejsze informacje na ten temat.

Pracowałem w sobotę – czy należy mi się za to dzień wolny? Pracownicy często zastanawiają się nad tą kwestią. Według zasad prawa, po każdych przepracowanych 40 godzinach w ciągu tygodnia, pracownikowi przysługuje odpoczynek o długości co najmniej 32 godzin. Sobota powinna być dniem odpoczynku, jednak wielu pracodawców wykorzystuje nieznajomość przepisów wśród pracowników. Zlecają oni dodatkowe zadania, naginając zasady. Aby nie zostać oszukanym czy wykorzystanym, zapoznaj się z zasadami pracy podczas nadgodzin w sobotę. W tekście przedstawimy najważniejsze zasady co do pracy w sobotę – zapraszamy do zapoznania się z treścią, z której dowiesz się między innymi:

 • Jak mają się pracujące soboty do niedzieli i świąt?
 • Nadgodziny w soboty – kiedy można je zlecać?
 • Pracodawca nie wypłacił mi wynagrodzenia za pracę w sobotę – co mu grozi?
 • Jak wygląda odbiór nadgodzin za sobotę?
 • Kalkulator wynagrodzenia za nadgodziny w sobotę.
 • Czy można odmówić pojawienia się w pracy w sobotę na dodatkowe godziny?
 • Czy praca w sobotę to zawsze nadgodziny? W jakich zawodach nie mamy do czynienia z dniem wolnym w sobotę?
 • Jak jest opisana praca w sobotę w Kodeksie pracy?

nadgodziny w sobotę

Jak mają się pracujące soboty do niedzieli i świąt?

Dni ustawowo wolne od pracy to w polskim prawie wyłącznie niedziele i święta. Jeśli pracownik pracuje w klasycznym systemie godzinowym, a pracodawca wymaga pracy w niedzielę lub święto – mamy do czynienia z naginaniem prawa. Sobota nie jest jednak świętem – świetle prawa jest zwyczajnym dniem, w którym można pracować. Dlaczego w takim razie sobota zazwyczaj jest dniem wolnym? Wypada po wypracowaniu 40 godzin w ciągu pięciu dni tygodnia, a więc sobota i niedziela zawierają w sobie 32 godziny, które pracownik dostaje na nieprzerwany odpoczynek od pracy. Niedziela jest dniem, kiedy i tak nie przychodzimy do pracy, dlatego właśnie pracodawcy w ten sposób ułożyli tydzień.

Nadgodziny w soboty – kiedy można je zlecać?

Czy można zlecać dodatkowe godziny w czasie, kiedy przysługuje mi czas na odpoczynek? W niektórych przypadkach jest to jak najbardziej uzasadnione. Do tych sytuacji należą na przykład:

 • Wyjątkowa potrzeba pracodawcy, kiedy pracownik jest niezbędny.
 • Wypadek, który wymaga natychmiastowego udzielenia pomocy. 

Druga opcja jest bardzo łatwa do wyjaśnienia, odnosi się do sytuacji, kiedy:

 • Należy uratować czyjeś życie.
 • Niezbędna jest ochrona mienia.
 • Trzeba jak najszybciej zapobiec awarii. 

Jak wygląda sytuacja w przypadku “wyjątkowej potrzeby pracodawcy”? Przepisy nie regulują dokładnie tego, co może być wyjątkową potrzebą. Jednakże każda godzina przepracowana w czasie wolnym powinna zostać pracownikowi odpowiednio wynagrodzona – zgodnie z warunkami pracy. 

Pracodawca nie wypłacił mi wynagrodzenia za pracę w sobotę – co mu grozi?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest wypłacenie odpowiedniego wynagrodzenia za pracę w sobotę. Pracodawca ma obowiązek dbania o pracownika, oraz oczywiście o swoje dobre imię. Jeśli wynagrodzenie za nadgodziny w sobotę nie zostanie wypłacone, nieuczciwemu pracodawcy grozić kara pieniężna. W artykule 281 pkt 5 Kodeksu pracy mówi jasno – jeśli dana sobą nie otrzyma wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym, pracodawcy grozi kara w wysokości od 1000 do 30000 zł. Zatem, jak łatwo zauważyć – niewypłacanie wynagrodzenia w ogóle się nie opłaca. Chyba że pracownik nie zna swoich praw i nikt go o nich nie uświadomi – jednak nadal nie warto stosować takich nieuczciwych praktyk.

Jak wygląda odbiór nadgodzin za sobotę?

Zazwyczaj rekompensatą za przepracowaną sobotę jest udzielenie pracownikowi dnia wolnego w dniu, który normalnie byłby dniem pracy. Bardzo wielu pracodawców korzysta z tego rozwiązania. Jest ono rekomendowane przez Kodeks pracy – a więc jak najbardziej uzasadnione prawnie i sprawiedliwe. Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi czas na odpoczynek, po określonym czasie pracy. Możliwe jest także po prostu wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia dla pracownika, który musiał zjawić się na nadgodzinach. Nie może jednak zdarzać się to ciągle, a jedynie w uzasadnionych przypadkach.

Kalkulator wynagrodzenia za nadgodziny w sobotę

Wynagrodzenie za pracę w sobotę powinno być na takich samych zasadach, jak miałoby to miejsce podczas normalnego dnia pracy w tygodniu. Poza tym pracownikowi należy się dodatkowa rekompensata lub dzień wolny w dniu, kiedy normalnie przyszedłby do pracy. Rekompensata za pracę w dodatkowych godzinach to zazwyczaj 100% stawki godzinowej – a więc podwójna “dniówka” za pracę w sobotę. Za każdą godzinę pracy w sobotę, która wykracza ponad ośmiogodzinny dzień pracy, pracownik powinien dostać dodatkowe 50% rekompensaty pieniężnej.

Czy można odmówić pojawienia się w pracy w sobotę na dodatkowe godziny?

W ośmiogodzinnym systemie pracy, od poniedziałku do piątku, praca w sobotę, która według zasad powinna być dniem wolnym, powinna odbywać się jedynie w szczególnych, uzasadnionych przypadkach. Pracownicy najczęściej niestety nie mogą zweryfikować, czy faktycznie wystąpiła szczególna sytuacja, kiedy musieli stawić się do pracy. A zatem pracownik musi stawić się na miejscu pracy w sobotę, kiedy zostanie poproszony o to przez pracodawcę. Jeśli pracownik nie spełni woli pracodawcy i nie przyjdzie do pracy w sobotę, która powinna być dniem wolny, może zostać ukarany. Do takiej kary może należeć kara pieniężna – potrącenie z pensji lub nawet rozwiązanie stosunku pracy – z winy pracownika i bez okresu wypowiedzenia. Dlatego obie strony – zarówno pracownik jak i pracodawca, nie powinny przesadzać z naginaniem zasad – praca w sobotę powinna odbywać się tylko czasami, tak, aby pracownik nie czuł się wykorzystywany, przychodząc do pracy.

nadgodziny w sobotę

Czy praca w sobotę to zawsze nadgodziny? W jakich zawodach nie mamy do czynienia z dniem wolnym w sobotę?

We wcześniejszej części artykułu pisaliśmy, że sobota to dzień wolny, ponieważ wypada po 40 godzinach pracy w ciągu 5-dniowego tygodnia. Pisaliśmy również, że najczęściej spotykanym wynagrodzeniem za pracę w sobotę jest dzień wolny w zwykłym dniu pracy. Niestety, nie w każdej pracy takie rozwiązanie jest możliwe. Taka sytuacja ma miejsce na przykład w przypadku nauczycieli – jeśli Ci pracują w sobotę, niestety nie można dać im dnia wolnego w tygodniu, ponieważ znalezienie zastępstwa na jeden dzień jest niemożliwe. W takim przypadku pracownik zawsze dostaje dodatkowe wynagrodzenie za pracę w dodatkowych godzinach.

Jak jest opisana praca w sobotę w kodeksie pracy?

Wszystkie zapisy dotyczące pracy w sobotę zostały dokładnie opisane w tym artykule. Po jego przeczytaniu i dokładnym zapamiętaniu wszystkich zasad nie powinieneś mieć problemu z rozpoznaniem, czy Twój pracodawca traktuje Cię uczciwie. Zasady dotyczące czasu pracy są opisane w rozdziale szóstym Kodeksu pracy. Jeśli chcesz, możesz się z nim zapoznać. Przepisy nie tylko opisują czas pracy, ale także dokładnie mówią o wynagrodzeniu, jakie należy się pracownikowi za dodatkowe godziny. Przepisy mówią, jakie wynagrodzenie pieniężne lub inna rekompensata przysługują pracownikowi.

Wynagrodzenie za pracę w sobotę jest uregulowanie prawnie tak samo, jak uregulowane jest wynagrodzenie za podstawowy czas pracy. Mówiąc w skrócie – jak najbardziej masz prawo do wynagrodzenia za przepracowaną sobotę – takie wynagrodzenie należy Ci się w postaci podwójnej stawki jak za normalny dzień pracy lub jeden dzień wolny. 

Kodeks pracy dokładnie reguluje kwestię pracy w sobotę oraz wynagrodzenia. Pamiętaj, że masz prawo upomnieć się o wynagrodzenie lub dzień wolny, jeśli takiego Ci nie przyznano. Pamiętaj, że pracodawcy grozi dość wysoka kara za niewypłacenie Ci odpowiedniej rekompensaty.

W wielu zakładach pracy, nadgodziny w sobotę można wziąć dobrowolnie. Wtedy nadal wynagrodzenie jest podwójne. Wielu pracowników decyduje się na pracę w weekend, ponieważ kusi ich podwójna dniówka. To bardzo uczciwe rozwiązanie – z pewnością korzystne zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Jeśli pracownik nie chce – może nie przychodzić do pracy na nadgodziny, chyba że pracodawca wyraził taką wolę. W przypadku poproszenia przez pracodawcę o stawienie się w pracy poza podstawowym czasem pracownik ma obowiązek pojawić się. Zaniechanie tego obowiązku grozi nawet zwolnieniem.

Dodaj komentarz