Dlaczego dokładne ważenie jest tak istostne w transporcie?

Dlaczego dokładne ważenie jest tak istostne w transporcie?

Rozmaite urzędy które zajmują się przepisami morskimi coraz większy nacisk kładą na sprawy bezpieczeństwa. Już od połowy bieżącego roku powinny wejść w życie regulacje prawne związane z dokładnym weryfikowaniem masy załadowanych kontenerów. Zgodnie z ich brzmieniem całkowity obowiązek przeprowadzenia tej weryfikacji będzie spoczywał na nadawcy ładunku, i odbywało się będzie jeszcze przed załadunkiem. Przepisy te zostały określone już w roku 2014, natomiast sam problem widziano już znacznie wcześniej, lecz z rozmaitych powodów rozwiązania nie wprowadzono w życie.

Nowe wytyczne wyraźnie nakazują, że każdy kto będzie nadawał kontener jest zobowiązany do dokładnej weryfikacji jego ciężaru i zadeklarowania terminalowi i przewoźnikowi. Wprowadzono także zakaz obsługiwania kontenerów, jakie nie zostały zweryfikowane. Proponuje się obecnie dwa sposoby weryfikacji, więc będzie tu możliwość wyboru bardziej odpowiedniego. Pierwszy z nich to ważenie zapełnionego kontenera przy pomocy certyfikowanego sprzętu, a drugim jest kontrola wagi wszystkich przedmiotów i dodanie do tego wagi pustego kontenera.

Problem z niepoprawnym podawaniem wag znany był od wielu lat, i długiego czasu sprawiało to duże niebezpieczeństwo. Do ładowni pojedynczego kontenerowca jednorazowo wchodzi nawet do dwudziestu tysięcy jednostek. Przy tak dużej ilości nieduże nawet odchylenia zadeklarowanej wagi w porównaniu z rzeczywistą mogą sprawić wiele problemów na wodzie. Już niejednokrotnie pojawiały się sytuacje zapadania się kontenerów, kłopoty utrzymaniem odpowiedniej stabilności statków czy też wypadki śmiertelne pośród pracujących tam ludzi.

W skrajnym przypadku, przy większych różnicach pomiędzy wagą faktyczną a deklarowaną może nawet dość do przechyłu i utonięcia jednostki, co już kilkukrotnie w przeszłości się zdarzyło. Dlatego też morska branża z zadowoleniem przyjęła planowane zmiany, pomimo tego że wiązać się one będą z większą ilością pracy. Na szczęście przede wszystkim zdecydowano się postawić na sprawy bezpieczeństwa, a nie na zyski za wszelką cenę. Dzięki temu wszystkiemu można mieć nadzieję, że przypadki które się pojawiały w przeszłości już się więcej nie zdarzą.

Dodaj komentarz