Jak uzyskać dofinansowanie na rozwój firmy?

Jak uzyskać dofinansowanie na rozwój firmy?

Prowadzenie firmy nigdy nie jest prostym zadaniem. Często wielkim wyzwaniem jest pozyskiwanie środków na nowe inwestycje oraz rozwój. Możliwości w tej kwestii są jednak bardzo szerokie, a dofinansowanie na rozwój można pozyskiwać z wielu różnych źródeł.

Projekty unijne dla firm

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, polskie firmy otrzymały całe miliardy euro dofinansowania na rozwój. Programy unijne również dziś pozostają jednym z najlepszych źródeł finansowania dla przedsiębiorstw.

Aby otrzymać unijne dofinansowania na rozwój firmy, należy przede wszystkim znaleźć odpowiedni dla siebie program. Trzeba mieć przy tym na uwadze, że programy unijne nie są dostępne cały czas, a niektóre są z kolei ograniczone tylko do określonych regionów. Z tego powodu tak ważne jest ciągłe śledzenie tego, co dzieje się w tej dziedzinie i wyszukiwanie ogłoszeń z tym związanych.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej zazwyczaj przyznawane jest na określone cele. Bardzo ważne jest zatem dokładne zapoznanie się z wymogami danego programu i przygotowanie wniosku, w którym zawarty będzie plan zrealizowania wyznaczonych celów.

Państwowe środki dla przedsiębiorstw

Oprócz projektów unijnych środki dla firm dostępne są również w budżecie państwa. Na zastrzyk pieniędzy mogą liczyć szczególnie początkujące przedsiębiorstwa. Programy z tym związane regularnie ogłasza Państwowy Urząd Pracy. Podobnie jak w przypadku projektów unijnych, również tutaj wiele zależy od konkretnego czasu oraz obszaru Polski. Bardzo często są to programy skierowane do mniej rozwiniętych regionów, i mają na celu większą ich aktywizację.

PUP finansuje m.in. zakup sprzętu potrzebnego do prowadzenia firmy. Formalności związane z pozyskaniem takiego dofinansowania nie są duże, choć przedsiębiorca musi sam wykazać się inicjatywą i przygotować odpowiedni wniosek. Wysokość dofinansowania jest tu z reguły niższa niż w przypadku projektów unijnych, ale wciąż jest to bardzo dobra propozycja dla osób, które zakładają firmę.

Finansowanie społecznościowe

Dofinansowania na rozwój firmy można pozyskiwać również od osób prywatnych. Crowdfunding cieszy się dziś ogromną popularnością, szczególnie wśród start – upów oraz osób mających pomysł na ciekawą, oryginalną działalność. W polskim internecie działa przynajmniej kilka portali, na których można ogłosić swój projekt i otworzyć na niego zbiórkę. Zwykle trzeba jednak przygotować coś, co inwestorzy otrzymają w zamian za swoje wpłaty. Mogą to być próbki produktów czy możliwość udziału w procesie decyzyjnym firmy – wszystko zależy od samego przedsiębiorcy oraz wysokości wkładu danej osoby. Warto jednak rozważyć tę kwestię, bowiem jest to stosunkowo szybki i prosty sposób, choć potrzebny jest naprawdę dobry pomysł i jego ciekawa prezentacja, aby przyciągnąć do siebie większe grono wpłacających.

Dodaj komentarz