Istny “game changer”, czyli kredyt inwestycyjny dla firm

Istny “game changer”, czyli kredyt inwestycyjny dla firm

Na czym tak właściwie polega kredyt inwestycyjny dla firm?

Jest to w istocie pewien dość charakterystyczny rodzaj pożyczki, mający na celu skuteczne sfinalizowanie planowanych przez przedsiębiorcę inwestycji realizowanych w ramach funkcjonowania jego działalności gospodarczej. Co ważne, może być on wypłacony w całości na konkretne przedsięwzięcie, tudzież pod postacią specjalnych transz, lub linii kredytowych. W celu otrzymania tego typu świadczenia finansowego firma ubiegająca się o nie musi każdorazowo zagwarantować wkład własny wynoszący od 20 do 30 procent całego depozytu. Ponadto mogą być one przyznawane przez instytucje bankowe nawet na okres wynoszący do 20 lat. Istnieje także możliwość wzięcia znacznie krótszych, trwających od roku do trzech lat zobowiązań. 

Kto może starać się o uzyskanie kredytu inwestycyjnego?

Są one przeznaczone wyłącznie dla przedsiębiorstw. Warto jednak podkreślić dość istotny fakt, iż ich wielkość nie ma tu większego znaczenia, bowiem ubiegać się o niego mogą zarówno duże, zatrudniające znaczną ilość pracowników przedsiębiorstwa, jak i osoby zajmujące się prowadzeniem małych, zaledwie jednoosobowych działalności gospodarczych. Sprawa komplikuje się jednak znaczącą w przypadku świeżych, niedawno powstałych firm, jako, że większość działających na terenie naszego kraju banków wymaga wynoszącego od 6 miesięcy do ponad 2 lat istnienia przedsiębiorstwa na rynku. 

Jakie warunki trzeba spełnić w celu skutecznego uzyskania kredytu inwestycyjnego?

W większości przypadków brane pod uwagę są między innymi dokładna zdolność finansowa przedsiębiorstwa, jego miesięczne, a także roczne obroty, czy wskaźnik ryzyka planowanej inwestycji. Do tego tak jak już wcześniej zostało to wspomniane znaczna część instytucji bankowych wymaga, aby firma wniosła wkład własny wynoszący 20-30 procent całkowitych kosztów przedsięwzięcia. 

Wady, a także zalety kredytu inwestycyjnego

Zdecydowanie najbardziej negatywnym aspektem tego typu rozwiązań jest niewątpliwie fakt, że nie są one zazwyczaj udzielane nowo powstałym podmiotom. Ponadto dość często posiadają one zmienne oprocentowanie co może okazać się niezwykle problematyczną kwestią w przyszłości, zwłaszcza w przypadku cyklicznego podnoszenia stóp procentowych, jak to ma miejsce na przestrzeni kilku ostatnich lat pod wpływem szalejącej w naszym kraju, jak i na całym świecie inflacji. Oczywiście kredyty inwestycyjne dla firm posiadają także szereg wielu zadowalających korzyści. Wśród nich jest minimum fakt, że stanowią one wręcz idealną możliwość na pozyskanie przez przedsiębiorstwo znacznego zastrzyku gotówki w niezwykle krótkim czasie. Co więcej, można je zaciągnąć na bardzo długi okres czasu, mogący wynieść nawet 20 lat. Dzięki temu przedsiębiorstwa będzie w stanie skutecznie roznieść spłatę zobowiązania w czasie. 

 

Dodaj komentarz