Co warto wiedzieć o poczuciu własnej wartości?

Co warto wiedzieć o poczuciu własnej wartości?

Poczucie własnej wartości to coś, co kształtuje się w nas przez całe życie. Odpowiednia samoocena sprawia, że potrafimy szanować siebie oraz ludzi wokoło. Dzięki niej lepiej radzimy sobie zarówno w życiu zawodowym jak i społecznym. Każdy dorosły człowiek może aktywnie uczestniczyć w procesie budowania poczucia własnej wartości i dzięki temu polepszać jakość swojego życia.

Na czym polega poczucie własnej wartości?

O dobrej samoocenie możemy mówić wtedy, gdy jesteśmy spójni wewnętrznie i dążymy do samorealizacji w życiu. Mamy wiarę w siebie i w własne możliwości. Dzięki temu mamy wewnętrzną siłę do życia i potrafimy stawiać czoło problemom. Z kolei niska samoocena to życie w obliczu zagrożenia, kierowanie się lękiem i duża niepewność co do własnych celów i posiadanych zasobów. Osobom o niskim poczuciu wartości świat wydaje się być nieprzyjazny a oni sami często unikają ludzi widząc w nich wrogów. Gdy jesteśmy małymi dziećmi lub nastolatkami to uzależniamy swoją wartość od czynników zewnętrznych i oceny innych ludzi. Z kolei w życiu dorosłym samoocena w większej mierze wypływa z naszego wnętrza i myśli.

Na czym opiera się zdrowa samoocena?

Osoby ze zdrową samooceną prowadzą życie świadome i działają w zgodzie z samym sobą. Wyróżnia je samoakceptacja. Potrafią obiektywnie oceniać swoje wady i zalety. Wyróżnia je także odpowiedzialność za czyny, myśli a także emocje. Wreszcie bardzo ważną cechą osób ze zdrową samooceną jest bycie asertywnym. Taka osoba potrafi wyznaczać sobie właściwe cele i konsekwentnie je realizować. Żyje zgodnie z wyznawanymi zasadami, gdyż dobrze wie co jest właściwe a co naganne. Dojrzałe osoby wiedzą także, że nie należy się porównywać do innych bo jest to czynienie krzywdy samemu sobie. Aby osiągać pewność siebie trzeba znaleźć równowagę pomiędzy dwoma ważnymi obszarami a mianowicie: zasługuje i potrafię. Trzeba więc posiadać świadomość swoich możliwości i działać z właściwą motywacją. Ktoś, kto wypracował pewność siebie wie, że zasługuje na szacunek i nagrody. Daje sobie prawo do szczęścia. Docenia i lubi siebie, bez oczekiwania pochwał od innych ludzi. Takim osobom każdego dnia towarzyszy przekonanie, że potrafią sobie poradzić w życiu, bez względu na okoliczności. Raz wypracowaną pewność siebie trzeba stale podtrzymywać poprzez poszerzanie sfery komfortu, eksperymentowanie, zdobywanie wiedzy i specjalizowanie się czyli dążenie do mistrzostwa w wybranej dziedzinie. Warto regularnie wykonywać taką pracę bo nagrodą jest szczęśliwsze życie.

Dodaj komentarz