Jakie są prawa pracownicze?

Jakie są prawa pracownicze?

Mimo, że dużo się o nich mówi wciąż jesteśmy ich zbyt mało świadomi. Każdy pracownik ma określone w Kodeksie Pracy prawa. I lepiej dla niego, jeśli je zna. Nawet kiedy pracodawcy wpajają nam, że jest inaczej. Oprócz obowiązków przysługuje nam przecież dość duży katalog przywilejów, z których warto korzystać.

Jakie są najważniejsze prawa pracownicze?

Prawo do dni ustawowo wolnych od pracy

Dni ustawowo wolne od pracy są wolnego dla każdego pracownika. Wyjątek stanowić mogą pracownicy zatrudnieni w zawodach służby publicznej; w szpitalach, policji, straży pożarnej czy osoby pracujące w produkcji. Dni ustawowo wolne od pracy, jakie jeszcze przed nami, to: 1 i 3 maja, 27 maja (Zielone Świątki), 7 czerwiec (Boże Ciało), 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny), 1 listopada czyli Dzień Wszystkich Świętych, 11 listopada (Święto Niepodległości), 25 i 26 grudnia (Boże Narodzenie).

Korzystanie z urlopów

Każdy pracownik ma prawo do wypoczynku. Pracownik może korzystać z urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, urlopów macierzyńskich bądź ojcowskich, szkoleniowych, wychowawczych oraz tzw. urlopów na żądanie. Pracownik nie ma możliwości zrzeczenia się płatnego urlopu wypoczynkowego. Powinien w określonym terminie wykorzystać go w całości. Osoba zatrudniona ma także możliwość wzięcia urlopu bezpłatnego. Ponadto kobiecie przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego (16 tygodni przy pierwszym dziecku, 18 tygodni przy drugim, 26 tygodni przy kolejnych porodach).

Prawo do terminowego wynagrodzenia

To chyba najważniejsze z katalogu praw pracowniczych. To także jedno z praw człowieka bowiem jak mówi Konstytucja (akt gwarantujący prawa człowieka i obywatela) każdy zatrudniony ma prawo do godziwej płacy. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest na podstawie umowy o pracę. Pracownik ma prawo negocjować stawkę za jaką jest zatrudniony. Podczas określonych niezdolności do pracy pracownik także ma prawo do wynagrodzenia. (np. podczas choroby, izolacji w skutek zakażenia chorobą zakaźną, wypadku w drodze do pracy lub z miejsca pracy, choroby podczas ciąży).

Dodaj komentarz