Jak uchronić swoją firmę przez nieuczciwymi kontrahentami?

Jak uchronić swoją firmę przez nieuczciwymi kontrahentami?

Prowadzisz własną działalność gospodarczą, a Twoi kontrahenci zalegają z regulowaniem płatności? Nie wiesz, w jaki sposób wyegzekwować należne Ci pieniądze? Wpis negatywny do biura informacji gospodarczej i sprzedaż wierzytelności – to tylko niektóre sposoby, które możesz wykorzystać, aby nieuczciwy przedsiębiorca spłacił swoje zobowiązania.

Po pierwsze, prewencja

Najlepszym sposobem na uniknięcie nieuczciwych kontrahentów, jest… nienawiązywanie z nimi współpracy. Rada wydaje się oczywista, jednak wielu przedsiębiorców zapomina o sprawdzeniu wiarygodności potencjalnego partnera przed rozpoczęciem z nim kontaktów biznesowych. Najprostszym narzędziem, które pozwala ocenić sytuację finansową firmy, jest wyszukiwarka NIP. Taką wyszukiwarkę znajdziemy m.in. w serwisie verif.pl. Wpisując tam wspomniany NIP, nazwę firmy lub nazwisko jej właściciela, możesz uzyskać szereg kompleksowych informacji na temat przedsiębiorstwa, z którym chcesz podjąć współpracę. Na przykład możesz pobrać raport z Giełdy Wierzytelności VERIF – i dzięki niemu będziesz wiedział, czy przyszły kontrahent ma jakieś długi – oraz raport z Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. zawierający informacje negatywne o nieuregulowanych płatnościach oraz informacje pozytywne o terminowo opłaconych zobowiązaniach. Raporty te pozwolą Ci ocenić wiarygodność płatniczą danej firmy. Co więcej, verif.pl daje Ci również możliwość pobrania raportu z wywiadowni gospodarczej.

Po drugie, BIG i giełda wierzytelności

Starasz się podejmować współpracę jedynie z zaufanymi kontrahentami. Niestety, zdarza się, że kondycja finansowa firmy, z którą współpracujesz pogarsza się już po podjęciu współpracy i mimo wszystko nie wywiązuje się ona ze swoich zobowiązań. Wówczas przychodzi pora na bardziej radykalne środki. Zacznij od wysłania nieuczciwemu przedsiębiorcy wezwania do zapłaty oraz poinformowania go, że w przypadku, gdy nie ureguluje należnej sumy, jego dane zostaną umieszczone w biurze informacji gospodarczej oraz na giełdzie wierzytelności.

W Polsce funkcjonują 4 BIG-i: Rejestr Dłużników ERIF, Krajowy Rejestr Długów, BIG InfoMonitor oraz Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej. Instytucje te zajmują się gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem informacji na temat dłużników oraz płatników, którzy opłacają swoje zobowiązania w terminie. Aby umieścić negatywny wpis w BIG-u na temat przedsiębiorcy wartość jego długu musi wynosić minimum 500 zł i powinien zalegać z jego spłatą od co najmniej 60 dni. Co najmniej miesiąc przed dokonaniem wpisu, nieuczciwy kontrahent musi zostać powiadomiony listem poleconym lub otrzymać do rąk własnych wezwanie zawierające informację o zamiarze umieszczenia jego danych w biurze informacji gospodarczej, ze wskazaniem nazwy i siedziby biura, do którego zostanie wpisany.

Giełda wierzytelności (np. Giełda Wierzytelności VERIF) z kolei to internetowa platforma umożliwiająca przedsiębiorcom sprzedaż długów. Zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności jest bezpłatne. Nie ma także znaczenia wartość długu, czy minimalny okres przeterminowania. Wystarczy podać dane dłużnika i wierzytelności, cenę jej sprzedaży oraz opublikować ogłoszenie. Dłużnik zostaje powiadomiony o podjętych działaniach windykacyjnych drogą listowną, mailową lub telefoniczną. A do informacji zawartych w ogłoszeniu ma dostęp każdy użytkownik Internetu.

Po trzecie, windykacja i sąd

Jeśli zależy Ci na odzyskaniu pełnej kwoty należności, a wpis do BIG i wystawienie wierzytelności na sprzedaż nie przyniosły jeszcze efektów, warto sięgnąć po pomoc specjalistycznej firmy windykacyjnej. Windykatorom ściąganie należności na pewno pójdzie dużo sprawniej, gdyż wyposażeni są oni w profesjonalne narzędzia do weryfikacji sytuacji finansowej osoby zadłużonej oraz do ustalenia poszczególnych składników jej majątku. Z kolei jeśli i ten sposób okazał się nieskuteczny pozostaje Ci tylko droga sądowa. Po uzyskaniu wyroku i nakazu zapłaty musisz przygotować się na postępowanie komornicze, od umiejętności i zaangażowania komornika zależy, jak szybko odzyskasz swoje należności.

Dodaj komentarz